Blix forlag var eit forlag som var eigd av Bjørn Blix. Det var drive av bokhandlar Sverre Scheen.

Forlaget var saman med Kamban forlag, Centralforlaget og Stenersens forlag eit av dei såkalla «NS-forlaga». Forlaget samarbeidde nært med NS og utgav ein stor del av NS' propagandabrosjyrar og -litteratur under krigen. Det er derfor ofte omtalt som NS' «partiforlag». Forlaget utgav aldri i nokon grad skjønnlitteratur. Før krigen utgav det føretakshistorie og eit større verk om Oslo-marka. Under krigen kom i tillegg historiske verk og reiselivsskildringar. Mange av bøkene var omsette frå tysk.

Forlaget hadde bestseljar med Jonas Lie d.y. si reiseskildring "Over Balkans syv blåner" (1942).

Bøker gitt ut før krigen endre

 • Oslo - Bærum - Asker - Strømmen - Lillestrøm - Oppegård. Billeder og tekst. Dette verk inneholder: Reguleringsplaner - beskrivelser og folkelivsbilleder fra: Oslo - Aker - Bærum - Asker - Strømmen - Lillestrøm - Oppegård. 1930. 223 sider. Illustrert.
 • Oslo av idag. Billeder og tekst. Norges hovedstad. Den institusjoner, bygninger, gater, parker og omgivelser. Konsulterende arkitekt Hans Backer Fürst. 1934. 127 sider. Illustrert.
 • Det nye Oslo. Billeder og tekst. Oslos nye og moderniserte bygninger og forretninger som setter sitt preg på byen og forteller om dens raske utvikling og vekst. Konsulterende arkitekt: Hans Backer Fürst. Oslo., 1934. 203, (1) s. Illustrert.
 • Det nye Oslo II. Bilder og tekst. Oslos nye og moderniserte bygninger og forretninger som setter sitt preg på byen og forteller om dens raske utvikling og vekst. Konsulterende Arkitekt Hans Backer Fürst. 1934. 225 sider. Illustrert.
 • Det nye Oslo i tekst og billeder 2 bind - 256 s+225s. u.år . Illustrert.
 • Stor-Oslo. Billeder og tekst. Beskrivelser og folkelivsbilleder fra Oslo, Aker-Bærum, Asker, Strømmen, Lillestrøm, Oppegård. 1935. 128 sider.
 • Hvorfor jeg tror på Oxfordbevegelsen. Besvart av: Dr. Cathrine Hambro, skibsreder Mørland, kommandør Larsson, fengselsprest Selvig med fleire. 125 sider.
 • Sigurd Willoch: Kunstforeningen i Oslo 1836-1936. Utgitt av Kunstforeningen i Oslo og Blix forlag 1936. 4to. 224 s. Illustrert.
 • Vårt næringsliv. Industri, håndverk, banker, forsikring, handel og skibsfart i tekst og billeder. 1936?. 276 sider. Illustrert.
 • Oslomarkas friluftsråd: Oslo-marka. Oslo-fjorden. I-III. Oslo-marka. Bind I-II. Oslo-fjorden. Bind III. 1938-39. 240+248+236 s. Illustrert. Teikningar av Øyvind Sørensen, Ridley Borchgrevink, Halvard Storm og Svein Buraas, plansjar.
 • Carl Just, Egil Meidell Hopp, Ranik Halle: Krigens menn - Deres liv og karriere, 1939, 207 sider

Nokre utgitte bøker frå krigsåra endre

1941 endre

1942 endre

 • Constantius Flood; Sjøfortellinger I-II (1901-1949). 1942. 241+240 sider. Teikningar av Rolf Egeberg. Redigert av Torgeir Andersen.
 • Constantius Flood: Ritter & Co: en fortelling fra kapertiden. 216 sider. 1942.
 • Constantius Flood: Ufredstid: fortelling fra forrige århundrets begynnelse. 272 sider. 1942.
 • Constantius Flood: Sterke Jansen: historisk roman fra krigsårene 1807-1814. 219 sider. 1942. Red. E. I. Lenning
 • Constantius Flood: Under Kaperflag: Episoder fra Knud Ellingsens Sjømandsliv. 1942. 227 sider. Teikningar av Rolf Egeberg.
 • Constantius Flood: Under Kaperflag: Episoder fra Knud Ellingsens Sjømandsliv. 1942. 179 sider. 2. utg. Red. O.M. Overn, E. J. Lenning.
 • George Wasmuth Sejersted: Orient. Fra Bagdad til kong Ibn Sa'uds land. 1942. 263 (+ 1) sider. Illustrert.
 • Ragna Prag Magelssen (Red.): Også vi når det blir krevet..., 1942, 206 sider
 • Ivar Sæter: Marcus Thrane. Hans liv og kamp for sosial rettferd. 1942. 118 sider.
 • A. O. Vinje: Britland og britane. Oslo 1942. 201 sider.
 • Georg Wasmuth Sejersted: Et år fra Norge til Singapore. Skonnerten "Asp"s eventyrlige ferd over Det indiske hav. 1942. 251 s. Illustrert.
 • Harald Sunding (Red.): Vidkun Quisling. 1. februar 1942. 1942. 126 sider. Illustrert.
 • Arne van Erpekum Sem: Rikard Nordraak 1842-1942. 1942. 69 sider. Illustrert.
 • Werner von Siemens: Mitt liv. 1942. 363 sider. Illustrert.
 • Werner Reher: Det nasjonalsosialistiske hjelpearbeidet i Tyskland. Verden i dag og i morgen Nr. 12. 1942. 55 s. Illustrert. Omsett av Eva Thesen.
 • O. M. Overn: Vestenfor Rocky Mountains. Tretten år som tramp. 1942. 147 sider. Illustrert.
 • Jonas Lie d.y.: Over Balkans syv blåner. 111 sider. Illustrert.
 • Henrik Herse: Drømmen om de hvite skipene. 1942. 247 sider.
 • Ethelreda Lewis: Trader Horn. Elfenbenskysten i tidenes morgen. Den gamle kremmer Aloysius Horn's egenhendig skrevne erindring og livshistorie. 1942. 249 sider. Illustrert.
 • P. A. Munch: Det norske folks historie. Bind IV. 1942. Instituttet for historisk forskning, Serie C, Norske historikere. 385 sider. + "Slægt-Tavler".
 • P. A. Munch: Det norske folks historie. Bind V. (Selvstændighedstiden indtil kirkeforfatningens organisation og tronstridighedernes begyndelse). Serie C: . Norske historikere. Nr. 5. Utgitt av Instituttet for historisk forskning. 1942. 509 sider.

1943 endre

 • Friluftsliv. Fra Fjell og Skog, Fra Sjø og Land. Oslo, 1943. 403+397s. Illustrert av Svein Buraas, Rolf Egeberg, Gösta af Geijerstam, Gerhard Gjerding, William Lunden, Erling Nielsen, Øyvind Sørensen og Atelier Eidem.
 • Robert Hamerling: Aspasia I-III. 1943. Omsett av Eva Thesen.
 • Under alle himmelstrøk: A. E. Johann: Prærie og pelsjegerliv. 1943. 264 sider. Illustrert. Omsett av Eva Thesen.
 • Under alle himmelstrøk: Chr. Columbus: Amerikas oppdagelse - Utartbeidet etter Christopher Columbus' dagbok under hans første og andre kildeskrifter fra hans 3 siste ferder. Ved George Wasmuth Sejersted. 237 sider. 1943. Illustrert.
 • Under alle himmelstrøk: George Wasmuth Sejersted: Leiv Eirikson til Vinland. 236 sider. 1943. Illustrert.
 • Under alle himmelstrøk: Hansjoachim von der Esch: Karavane - På glemte stier gjennom Egypts ørkener. 1943. 229 sider. illustrert.
 • Addison Burbank: Sol over Guatemala - Fortalt og tegnet av Addison Burbank. 1943. 340 sider.
 • Sven Hedin: Mitt liv som oppdagelsesreisende, 1943, 256 sider. På norsk ved Gerg Wasmuth Sejersted.
 • Sigurd Eldegard: Kunstnere, 1943.
 • Stina Stålfelt: Finlay-saken 203 sider. 1943. Omsett av Johan Kjær.
 • Under alle himmelstrøk: Lieselotte Pantenburg: Lapin Hullu - En tur med pulk gjennom lappenes rike i vinternatten. 1943. 223 sider. Omsett av Eva Thesen.
 • Under alle himmelstrøk: Erling Bache: To på Tahiti. 1943. 226 sider. Illustrert.
 • Otto Schultz-Kamphenkel: Det grønne helvete. En oppdagelsesreise i ukjente urskoger ved Amazonfloden med fotografier og tegninger av forfatteren. 1943. 240 sider.
 • J. Falck-Andersen: Over deg er stjerner. Roman. 1943. 267 sider.
 • Frantz Funck-Brentano: Martin Luther. Mannen og hans verk. 1943. 366 sider.

1944 endre

 • Erling Bache: I tropehjelm under tropesol. 1944. 261 sider. Illustrert.
 • Max Reisch: Transasia. 23000 km, fra Palestina til China, med 32 hestekrefters bil.. 1944. illustrert. 231 sider.
 • George Wasmuth Sejersted: Det hemmelighetsfulle Arabia. Rub'al Khali, Hadramaut og Dronningen av Sabas land. 1944. 239, (1) sider. Illustrert.
 • George Wasmuth Sejersted: Carl Lumholtz på forskerferd. 1944. 250 sider. Illustrert.
 • J. S. Welhaven: Norges demring, 1944, 183 sider. Illustrert i fargar med teikninger av Rolf Egeberg.
 • J. Falck-Andersen: Landet åpner seg. 1944. 288 sider.
 • Vitalis Pantenburg: Langt inne i isen. 1944. 246 sider. Illustrert. Med fotografier av forfatteren.
 • Sigurd Skaun: Bak fjerne blåner. 1944. 215 s. Med originalfotografi av forfattaren.
 • C. Georg Starbäck: Engelbrekt Engelbrektsson. Historisk roman. I-II. Teikningar av Henry Schjærven. 1944. 250+244 sider.
 • Hedwig Rohde: Vår i oktober. Lynet behersker alt og alle. Heraklit. Omsett av J. Falck-Andersen. 1944. 152 sider.
 • Kristian Prestgard: Tilbake til heimbygda 235 sider. 1944. Illustrert av Cyrus Running.
 • Under alle himmelstrøk: Arthur Berger: Sydhavets eventyrverden. 1944. 246 s. Illustrert.
 • Jon Davik: På lykke og fromme. Erindringer fra et trampliv i Sør - og Nord-Amerika. 1944. 213 s. Illustrert.
 • Olaf Klausen: Flakkende dager og netter. 1944. 267 sider.
 • Ulf Keller: (Øyulf Rasmussen:) Trampliv. 1944. 249 sider. Illustrert.

1945 endre

 • Arthur Berger: Silk så jeg verden. 1945. 240 sider. Omsett av Eva Thesen. Med originalteikningar av Fritz Koch-Gotha.
 • Eilert Sundt: Husfliden i Norge. 1945. Red. og tilrettelegging ved Eirik Eikrann. 263 sider. Illustrert. Plansjar i fargar og svart-kvitt.
 • Otto Rombach: Den unge Alexius. I-III. 1945. 355 + 304 + 337 sider.
 • Ingrid Qvarnström: Familien på Kumlinge. 1945. 344 sider.
 • Fridtjof Granberg: Morgenland og aftenland. 1945. 258 sider.
 • Harald Borgheim: Fjellenes helter. 1945. 229 s. Illustrert.
 • Christen Larsen (Kristen Gundelach): Med klut og pøs til sjøs. Roman. 1945. 258 sider.
 • Ø. Weltzin: Syd for Yukon. 1945. 242 sider. Illustrert.

1946 endre

 • George Wasmuth Sejersted: Pionerer og indianere. 1946. 247 sider.

Hefte utgitt under krigen endre

 • Suverenitetspørsmål i polarområdene. Av Gustav Smedal. 1942. Nasjonal Samlings Rikstrykkeri. Illustrert hefte på 29 sider.
 • Quisling saken. Dokumentasjon og referater fra sakens behandling i Stortinget 1932. Red. H.N. Østbye, NS presse- og propagandaavdeling, 1941. 195 sider.
 • Norsk Arbeidstjeneste. Årbok 1941. Red. av Adolf Egeberg. 1941. 288 sider. Illustrert.
 • F. Grong: (Finn Støren:) Hvorfor?. 1944. 278 sider.
 • Englands stemme. Redaksjon: H.N. Østbye. Uttalelser av berømte englendere m imperiets mål og midler. u.å. 98 s. Illustrert.
 • Marie og Gulbrand Lunde. Liv i kamp for Norge. Utgitt av Rikspropagandaledelsen. Oslo. 1942. 96 sider.

Kjelder endre