Nesttunvassdraget

Nesttunvassdraget er eit vassdrag i Bergen med eit nedbørområde på 42,9 km² og vassføring til sjø på 3,1 m³/s.

Vassdraget ligg i Bergensbuene, som vart danna ved den kaledonske fjellkjedefoldinga. Berggrunnen er dominert av anorthositt og mangeritt i dei nordlege delane av Åsane og Arnadalen til Nesttun og Flesland. Dei høgareliggande delane av vassdraget, områda rundt Gløvrevatnet, er dominert av av gneis.

Nesttunvassdraget er valt til Fokusvassdrag 2008 av NVE. Arbeid med oppgradering av vassdraget leia av Nesttunvassdragets Venner i samarbeid med Bergen kommune.

Spire Denne geografiartikkelen som har med Vestland å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.