Nina

kvinnenamn
Sjå òg Norsk institutt for naturforskning

Nina er eit kvinnenamn kjend frå fleire språk, m.a. norsk, svensk, dansk, engelsk, russisk, romansk, spansk, farsi og fleire indianarsspråk i Amerika. Av tydingar namnet har kan nemnast jente, nåde, uvurderleg og modig. På russisk er det eit kjælenamn, anten for Annina eller Katharina.

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra