Norheim er eit sokn i Karmøy kommuneHaugalandet i Rogaland fylke. Det har 8 337 inbyggjarar (2013) og omfattar den del av kommunen som ligg aust for Karmsundet, eller fastlandsdelen og øya Fosen. Soknet høyrer til Karmøy prosti.

Historikk

endre

Norheim er ikkje eit gammalt sokn. Det vart oppretta i 1983, ved frådeling av dei delar av Torvastad og Avaldsnes sokn som låg aust for Karmsundet. Soknet har fått namn av Norheim kyrkje frå 1978, som sjølv er namngjeven etter garden Norheim.

Kjelder

endre