Haugalandet er eit distrikt nord i Rogaland (og sør i Hordaland). Det er ikkje eit historisk landskap som mange andre norske distrikt, men eit funksjonelt omgrep som har vorte etablert på 1900-talet som nemning på den relativt unge byen Haugesund og opplandet.

Haugalandet frå lufta.

Haugalandet omfattar stort sett Haugesundshalvøya og nærliggande øyer, men nokon eintydig definisjon av kvar grensene går finst ikkje. Rogalandskommunane Haugesund, Karmøy, Utsira, Tysvær, Bokn og Vindafjord vert alltid medrekna. Desse kommunane (unnateke gamle Ølen kommune som vart innlema i Vindafjord i 2006) utgjorde tidlegare den nordvestre delen av Ryfylke, men vert i dag sjeldan rekna dit.

Ølen var ein del av Sunnhordland i grannfylket Hordaland. Dit høyrer framleis Etne og Sveio kommunar, særleg i historisk forstand, men dei vert i mange samanhengar òg rekna til Haugalandet, der dei naturlegare høyrer heime når det gjeld f.eks pendling og handel. Også Suldal og Sauda, vert rekna til Haugalandet i enkelte samanhengar, men er ellers framleis ein del av Ryfylke.

Haugaland domssokn femnar om alle ovan nemnde kommunar, unnateke Sveio.

Kommunar endre

Nr. Namn Adm.senter Folkemengd 2012 Folkemengd 2000 Flatevidd km² Målform
1106   Haugesund Haugesund 000000000038292.000000000038 292 000000000034331.000000000034 331 000000000000073.000000000073 Bokmål
1145   Bokn Føresvik 000000000000883.0000000000883 000000000000829.0000000000829 000000000000047.000000000047 Nynorsk
1146   Tysvær Aksdal 000000000011570.000000000011 570 000000000010046.000000000010 046 000000000000425.0000000000425 Nynorsk
1149   Karmøy Kopervik 000000000043306.000000000043 306 000000000039886.000000000039 886 000000000000230.0000000000230 Nøytral
1151   Utsira Utsira 000000000000215.0000000000215 000000000000218.0000000000218 000000000000006.00000000006 Nøytral
1160   Vindafjord Ølensjøen 000000000008938.00000000008 938 000000000008260.00000000008 260 000000000000620.0000000000620 Nynorsk
Totalt Haugalandet 000000000097047.000000000097 047 000000000093570.000000000093 570 000000000001402.00000000001 402

Massemedium endre

Haugesunds Avis er største avis, og den einaste som dekker heile regionen. TV Haugaland dekker òg området.

Namnet endre

Haugalandet har namn frå garden Hauge, som òg har gjeve namn til distriktets sentrum, Haugesund. Namnet skal fyrst ha vore nytta av Ivar Aasen, i diktet «Haraldshaugen» frå 1852. Fyrste vers er slik:

Her ser eg Haralds
Haug fyre Augom;
lenge var eg lystad
at lydast til honom.
Botnad paa Berget
berrsynt mun han standa
millom Hump og Hamar
paa Hauga-Landet.

Bakgrunnsstoff endre