Norled AS

norsk reiarlag

Norled AS er eit reiarlag som driv ferje- og snøggbåtsamband fleire stader i Noreg, frå Oslofjorden i sør til Troms i nord. Reiarlaget er eit av dei største av sitt slag i landet, med åtti fartøy i drift og meir enn tusen tilsette, og er eit heileigd dotterselskap av Det Stavangerske Dampskibsselskap AS. Hovudkontoret for Norled AS ligg i Stavanger, og elles har selskapet kontor i Bergen, Ålesund og Oslo.

Ferja som opphavleg heitte «Tidekongen» og vart bygd for Tide Sjø AS for å gå i sambandet mellom Oslo og NesoddtangenNesodden, fekk namnet «Kongen» etter at Norled AS overtok ferjeflåten, og såleis òg drifta av dette sambandet.

Norled As er eit framhald av selskapet Tide Sjø AS, som vart skipa etter at ekstraordinære styremøte 2. mai 2007 i Tide ASA og Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) AS hadde gjort vedtak om hovudprinsippa for å slå saman kvar sine dotterselskap, Stavangerske AS og Tide Sjø AS, til selskapet Tide Sjø. Denne fusjonen vart gjennomført 3. oktober 2007. Norled AS vart skipa ved å skilja ut Tide Sjø av Tide ASA i 2011. Ferjene, som hadde fått namn der samansetningar med «Tide» inngjekk i namnet, fekk etter dette nye namn der «Tide» var fjerna.


Bakgrunnsstoff

endre