Norsk nasjonalblom

Norsk nasjonalblom er kåra ved to ulike høve. Første gong valde ein ut bergfrue og andre gongen røsslyng.

Bergfrue
Røsslyng

Bergfrue endre

Bergfrue (Saxifraga cotyledon) blei utnemnd av fagbotanikarar på ein internasjonal botanisk kongress i Asterdam i 1935, der representantar frå kvart land skulle kome med eit forslag frå sitt land. Bergfrue har hovudtyngda av si globale utbreiing i Noreg. Arten finst elles så vidt det er på Island, er svært sjeldan i Sverige, og finst berre i nokon få delar av Alpane og Pyreneane. Bergfrue er også fylkesblom for Møre og Romsdal.

Røsslyng endre

Røsslyng (Calluna vulgaris) blei kåra til nasjonalblom under ei avstemming hjå lyttarane i radioprogrammet Nitimen i 1976. Sjølv om røsslyng også er typisk for andre land (han er vel så vanleg i Skottland som i Noreg), er planten eit velkjent og svært synleg innslag i fjell- og kystområde i heile landet. Arten representerer såleis sider ved norsk landskap som mange opplever som «typisk norske», der han visuelt sett er knytt til det norske friluftsliv-fenomenet å «gå på tur».

Sjå òg endre

Kjelder endre

Litteratur

  • Gjærevoll, Inger (1999). Norges fylkesblomster. Trondheim: Tapir forlag. ISBN 82-519-1507-4. 
  • Sunding, Per (2001). «Norges nasjonalblomst, – røsslyng eller bergfrue?». Blyttia 59 (1): 30-31.