Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, forkorta NBU, er ei uavhengig foreining for barne- og ungdomsbokforfattarar. Ho skal ivareta norske barne- og ungdomsbokforfattarars faglige og økonomiske interesser, samt verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur. NBU vert hovudsakleg finansiert gjennom bibliotekvederlag og kopieringsvederlag som vert fordelt gjennom Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF).

Ingeniørenes hus i Kronprinsens gate 17, Oslo. Husetgir rom til m.a. kontor for Den norske Forfatterforening, Dramatikerforbundet, Kritikerlaget, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk Oversetterforening.

1. januar 2016 hadde NBU 334 medlemer. Omtrent 100 av medlemene var og med i Den norske Forfatterforening.

Historikk

endre

Foreininga vart stifta i 1947 som Ungdomslitteraturens forfatterlag (ULF). Initiativet kom frå Gunvor Fossum (1893–1958), Evi Bøgenæs (1906–85), Anka Borch (1899–1971), Eugenie Winther (1901–1975) , Margit Ravn (1885–1960) og Aimée Sommerfelt (1892–1975), alle forfattarar av såkalla «ungpikebøker». I 1951 ble Margit Ravn utnevnt som æresmedlem.

I 1994 skifta foreninga namn til Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Talet på medlemer det første året var 14, i 1960 60, i 1970 67, i 1996 189, og i 2011 er medlemstalet 282.

Leiarar

endre

«NBU-prisen» og «Trollkrittet»

endre

Siden 1988 har NBU delt ut NBU-prisen som er ein årleg pris til «en person eller institusjon som har utført et prisverdig arbeid for barne- og ungdomslitteraturen».

«Trollkrittet», NBUs debutantpris, vart delt ut første gongen i 2011 for bokåret 2010.[1]

Referansar

endre
  1. Trollkrittet – NBUs debutantpris

Bakgrunnsstoffr

endre