Obstruent er ei samnemning for desse typane språklydar:

Ein språklyd som ikkje er ein obstruent, er ein sonorant.

Definisjon endre

Obstruenten kan definerast ein oral språklyd som har ei så sterk innsnevring i talekanalen (svelget eller munnhola) at det anten oppstår eit fullstendig lukke (som ved plosivar og affrikatar) eller at det oppstår høyrbar friksjon (som ved affrikatar og frikativar).

Etymologi endre

Ordet obstruent er danna av det latinske verbet obstruō 'mure att, stengje'.

Fotnotar endre

  1. [p b t d k ɡ] er plosivar (det vil seie pulmonisk egressive orale lukkelydar, medan [p' t' k'] er glottalisk egressive orale lukkelydar, eller ein undergruppe av ejektivane.
  2. [ʦ ʣ ʧ ʤ] er pulmonisk egressive, medan [ʦ' ʧ'] er glottalisk egressive.
  3. [f v s z ʃ ʒ x ɣ] er pulmonisk egressive, medan [f' s' ʃ'] er glottalisk egressive.