Oddmund

mannsnamn

Oddmund er eit mannsnamn samansett av norrønt odd som tyder spyd og –mund som tyder vernar.

Oddmund har i Noreg namnedag 15. juli.

Bruken av namnet i Noreg endre

Namnet hadde ein topp på popularitetsbarometeret på 1930-talet.

  • I folketeljinga frå 1801 var det ingen som vart listeført med dette namnet.
  • I 1900 var det i overkant av 200 som heitte Oddmund, Odmund eller Udmund.
  • 2007: har om lag 1800 Oddmund som første fornamn (medrekna nokre få som heiter Odmund eller Udmund)

Kjende namneberarar endre

Sjå òg: endre