Ole Nordhaug

norsk prest

Ole Nordhaug (fødd 3. februar 1925Bolsøy) var den første biskopen i Møre bispedømme. Han vart vigsla til biskop 18. september 1983, og gjorde teneste som biskop til 17. november 1991.

Ole Nordhaug
Fødd 3. februar 1925
Bolsøy
Yrke prest
Verv Biskop i Møre
Periode 1983-1991
Føregangar ingen
Etterfylgjar Odd Bondevik

Nordhaug er cand. theol. frå Menighetsfakultetet (1951) og har innan den norske kyrkja tidlegare hatt stillingar som sekretær i Den Norske Kyrkjes Presteforeining og Oslo bispedømmeråd frå 1965 til 1969, som residerande kapellan i Onsøy frå 1969 til 1977 og som domprost i Fredrikstad frå 1977 til han vart biskop i 1983.

Ole Nordhaug er far til Halvor Nordhaug, som er noverande biskop i Bjørgvin bispedøme.

KjelderEndra