Oljeskifer er eit samleomgrep på finkorna sedimentære bergartar som vil frigjere olje og gass ved hjelp av knusing og destillasjon. Det meste av denne olja finst i så låge konsentrasjonar at berre ein liten del som regel kan utnyttast under realistiske økonomiske vilkår.

Forbrenning av oljeskifer
Figur som viser produksjonen av olje frå oljeskifer, målt i millionar tonn. Estisk produksjon i grønt.

Kommersiell utvinning har vore drive i det austlege Estland sidan 1925, der oljeskifer er energikjelda til flere energiverk. Narva-området i Estland har ein estimert reserve på 1,137 billionar tonn.[treng kjelde] Senteret for skiferoljeindustrien i Estland ligg elles i byen Kiviõli.[1]

Den største kjende førekomsten i verda er Green River Formation i statane Utah, Colorado og Wyoming vest i USA. Andre store kjente førekomstar finst i Australia, Brasil, Canada, Israel, Jordan, Kina og Russland.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre
  1. Kokk, Aavo og Eilart, Andres: Brushstroke Estonia, forlaget Regio. Tallinn, 2011, side 86.

Bakgrunnsstoff

endre