Operativmiljø vert innanfor datavitskapen nytta om brukargrensesnittet som brukaren startar og kommuniserer med programvare frå.

Det finst to typar operativmiljø:

I eldre tekstbaserte operativsystem som t.d CP/M og MS-DOS, starta brukaren programma ved å skrive kommandoer i kommandolinja. Slike operativsystemer vart kalla tekstbaserte, av di oppstart av program skjedde via kommandolinja.

Eit operativmiljø er ikkje det same som eit operativsystem. Windows 1.0 var til dømes eit grafisk brukargrensesnitt til MS-DOS, sjølv om det hadde sitt eige sjølvstendige API.