Ein nettlesar (engelsk: web browser) er eit dataprogram brukt for å syna innhald frå verdsveven på ein dataskjerm.

Mozilla Firefox, ein mykje brukt nettlesar som òg finst i nynorsk språkdrakt.
Most used web browser by country according to StatCounter.
██ Internet Explorer ██ Google Chrome ██ Firefox ██ Opera

Dei fleste sidene på Verdsveven vert overførte på HTML-format. Nettlesaren sin jobb er å tolka HTML-kodane for å plassera tekst og bilete rett når dei skal visast på skjermen, og å gjera det enkelt for brukaren å navigera blant websidene.

Nettlesaren Mosaic frå NCSA var den første populære nettlesaren med grafikk, og har mykje av æra for at folk tidleg fekk augo opp for Verdsveven.

Nokre populære nettlesarar i dag

endre