Ottaskifer

Ottaskifer er ein type mørk fyllittskifer som vert broten i fjella kring Otta i Gudbrandsdalen.

Skiferen har ein rustbrun og/eller metallskimrande gråfarge, og har i tillegg knippar eller rosettar av lange, svarte amfibolkrystall og små granatkrystall.

Skifereren vart danna under den kaledonske orogenesen frå sediment av leire og sand og vart omdanna og deformert.

Meir enn 70 % av produksjonen går til eksport.

KjelderEndra

  • Bryhni, Inge. (14. februar 2009). Ottaskifer. I Store norske leksikon. Henta 1. desember 2013 frå http://snl.no/ottaskifer.