Palladium

grunnstoff med kjemisk symbol Pd og atomnummer 46

Palladium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Pd og atomnummer 46. Det er eit transisjonsmetall.

Særskilde kjenneteikn Endra

Bruk Endra

Pulver vert brukt som katalysator.

Kvitt gull er ein legering som inneheld palladium og gull.

Historie Endra

Palladium vart oppdaga av William Hyde Wollaston i 1803.

Førekomst Endra

Kjemi Endra

Isotopar Endra

Bakgrunnsstoff Endra