Pallas

Wikimedia-fleirtydingsside

Pallas kan syne til:

Fleire skip er kalla «Pallas»:

  • DS «Pallas» (1879), eit skip eigd av Det Bergenske Dampskibsselskab
  • DS «Wergeland» (1881), eit skip som fekk namnet «Pallas» av Det Bergenske Dampskibsselskab i 1894.
  • DS «Pallas» (1922), eit skip eigd av Det Bergenske Dampskibsselskab
  • MS «Pallas» (1941), eit skip eigd av Det Bergenske Dampskibsselskab
  • MS «Pallas» (1968), eit skip eigd av Det Bergenske Dampskibsselskab

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.