Potetsorten Ottar

Poteta Ottar er særs eigna for det nordnorske klimaet og jordsmonnet, og kan lagrast lenge. Poteta er rund og jamn i fasongen og har raudt skal. Ho passar godt i fleire matrettar, til dømes oppi gryterettar og former, og som bakt potet.

Sjå òg endre