Ottar eller Otter er eit mannsnamn som stammar frå norrøn tid. Namnet tyder ein som inngjev frykt, og blei truleg gjeve til gutebarn ein ønskte skulle veksa opp til å bli barske menn. Namnet var særleg brukt i Noreg mellom 1900 og 1920. I dag (2005) er det rundt 2.000 som heiter Ottar i Noreg, og berre fem som heiter Otter.

Kjende namneberarar

endre

Sjå òg

endre

Utanfor Wikipedia

endre