Radiometrisk datering

Radiometrisk datering er dateringsmetodar for å bestemme alderen på bergartar, fossil og anna gjennom å måla det radioaktive nedbrytinga hos ulike isotopar. Metoden vert hovudsakleg nytta innan geologi og arkeologi og er framfor alt nyttig over store tidsrom.

MetodarEndra

KjelderEndra