Rakkfjordmyran naturreservat

naturreservat i Troms

Rakkfjordmyran naturreservat er eit naturreservat i Tromsø kommune i Troms og Finnmark. Det omfattar eit myrområde i Rakkfjordvassdraget nord på Kvaløya. Området domineras av fattige bakkemyrer oppdelt av bekker, vatn og skogdrag. Reservatet har eit rikt og variert fugleliv, og er eit av fylkets viktigaste hekkeområde for våtmarksfugl. Fleire fugleartar som hekker her er ellers ikkje vanlege i denne del av Troms.[1]

Reservatet blei oppretta i 1983 for å bevare eit godt eksempel på eit myrområde som er typisk for regionen.[1]

KjelderEndra

Koordinatar: 69°48′47″ N 18°55′19″ E