Ramsåfeltet er eit geologisk feltAndøya og den einaste førekomsten av kol i Noreg utanfor Svalbard. Det er dessutan einaste området på det norske fastlandet med sedimentære bergartar frå jura- og krittida. Feltet ligg nord for Dverberg, mellom Ramså og Skarstein. Lagrekkja omfattar mellom anna kol og oljeskifer, og er òg rik på fossil av planter, muslingar og fiskeøgler.

Kjelder endre

  • Askheim, Svein. (2009, 19. juni). Ramsåfeltet. I Store norske leksikon. Henta 10. februar 2014 frå http://snl.no/C-EN%til RAM3%A5feltet.