Regionar i Danmark

Regionar i Danmark er frå 1. januar 2007 nemninga på eit forvaltingsnivå i Danmark. Region erstatta då amt som nemning på nivået over kommune. Omlegginga frå amt i Danmark var eit ledd i ei avtale mellom den danske regjeringa og Dansk Folkeparti om strukturreforma, som vart inngått i juni 2004.

Fem regionar i Danmark

Dei endelege namna og områdeinndelinga vart fastsett i lov av 24. juni 2005.

Danmark vart inndelt i fylgjande fem regionar:

Bakgrunnsstoff

endre