Rena leir ligg i Åmot kommune i Innlandet og vart oppretta som ein kavalerileir for Søndenfjeldske dragonregiment i 1997. Rena leir er den nyaste leiren i Noreg og ein av dei største leirane i Norden med om lag 2 000 soldatar. Leiren er ein del av Østerdal Garnison, saman med Terningmoen i Elverum. Dei fleste HRS-avdelingane (hurtig reaksjonsstyrke) i Hæren held til her.

Rena leir
Kart
Rena leir
61°08′56″N 11°23′13″E / 61.149°N 11.387°E / 61.149; 11.387
Ein soldat frå Telemark bataljon i øvingsfeltet ved Rena leir.

Avdelingar endre

Det er ein moderne leir, med mellom anna store øvingsområde (Regionfelt Austlandet og Rødsmoen skytefelt) og kampsimulatorar.

Arkitektur endre

Rena leir er bygd på bakgrunn av ein arkitektkonkurranse i 1994. Leiren består av om lag 200 000 kvm bygningar med enormt bruksareal.

Leiren er bygd i betong, stål og treverk. Ubehandla furu frå Østerdalen er brukt i dei fleste fasadane i leiren, med rot i Østerdalens byggeskikk. Leiren er delt i to delar med bustader, forlegningar, velferd, messe og idrettsavdeling i ein «garnisonsby» og treningssenter, skytebanar og øvingsfelt i eitt festningsanlegg.

Arkitekt for anlegget var LPO arkitektar. Arkitektbyrået og leiren vart tildelt «Betongtavlen» i 1998.

  • Rena leir har ei av dei beste hinderløypene i verda til bruk i militær femkamp og har ein stor idrettshall med tilhøyrande basseng.
  • Vasstårnet som ruvar vel 60 meter over bakken leverer vatn til heile leiren og Åmot kommune.
  • Under dei arkeologiske undersøkingane i samband med bygginga av Rena leir vart det grave ut ein spesiell kulturminnetype som ikkje var spesielt kjent på førehand: groptufter - restar etter vinterbustader frå steinalderen.

Litteratur endre

  • Anne Marie Stenmark m.fl., red. (1997). Rena leir. Hamar.