Rettsvitskaplege omgrep på latin

Wikimedia-listeartikkel

Mange rettsvitskaplege omgrep er på latin, ettersom dei europeiske rettstradisjonane i stor grad bygger på romarretten.

Dette er eit oversyn over nokre slike omgrep: