Riksarkivar er den faglege og administrative leiaren av Riksarkivet og Arkivverket i Noreg. I tillegg har riksarkivaren direkte ansvar etter lovverk og forskrifter.

Embetet blei oppretta i 1839, då berre som ei leiarstilling for Riksarkivet. Henrik Wergeland fekk stillingen som den første riksarkivaren i 1840, og tiltrådte i 1841.

I 1904 blei stillinga utvida til å også bli leiar for Statsarkiva (Arkivverket).

Liste over riksarkivarar

endre

Kjelder

endre