Rombedodekaeder

Rombedodekaeder
Rhombicdodecahedron.jpg
(animasjon)
TypeCatalansk legeme
Dualt polyederKuboktaeder
Størrelser
Sider12 romber
Kantar24
Hjørne14
SidefordelingV3.4.3.4

Eit rombedodekaeder er ein catalansk lekam med 12 romber som sider, 14 hjørne og 24 kantar. Dualpolyederet er kuboktaederet.

Et rombedodekaeder bretta ut over ei todimensjonal flate.

RadiusEndra

Om eit kantlengda til rombedodekaederet er a, er radien til ei innskriven kule (den kortaste radiusen, frå sidesentrum til sidesentrum):

 

Radien til ei omskriven kule (den største radiusen, frå hjørne til hjørne) er:

 .

Til slutt er midtradiusen, (frå kantsentrum til kantsentrum):

 .

Areal og volumEndra

Arealet A og volumet V til eit rombedodekaeder med sidelengd a er:

 
 

Sjå ògEndra

KjelderEndra