Ein catalansk lekam er i geometrien eit polyeder med like sider, men har i motsetning til platonske og arkimediske lekamar ikkje nødvendigvis like hjørne.

Dei catalanske lekamane er oppkalla etter den belgiske matematikaren Eugène Catalan som først beskreiv dei i 1865.

Liste

endre
Namn Figur Gjennomsiktig Flat Tvillinglekam (arkimediske lekamar) Sider Kantar Hjørne Sidepolygon
Triakistetraeder    
(animasjon)
  Avkutta tetraeder 12 18 8 Likebeint trekant
3.6.6
Rombedodekaeder    
(animasjon)
  Kuboktaeder 12 24 14 Rombe
3.4.3.4
Triaksisoktaeder    
(animasjon)
  Avkutta kube 24 36 14 Likebeint trekant
3.8.8
Tetraksisheksaeder
(eller disdyakisheksaeder eller heksakistetraeder)
   
(animasjon)
  Avkutta oktaeder 24 36 14 Likebeint trekant
4.6.6
Deltoidalikositetraeder
   
(animasjon)
  Rombkuboktaeder 24 48 26 Drake
3.4.4.4
Disdyakisdodekaeder
(eller heksakisoktaeder)
   
(animasjon)
  Avkutta kuboktaeder 48 72 26 Irregulær trekant
4.6.8
Pentagonal ikositetraeder     
(anim.)(anim.)
  Sløv kube 24 60 38 Irregulært pentagon
3.3.3.3.4
Rombetriakontaeder    
(animasjon)
  Ikosidodekaeder 30 60 32 Rombe
3.5.3.5
Triaksisikosaeder    
(animasjon)
  Avkutta dodekaeder 60 90 32 Likebeint trekant
3.10.10
Pentakisdodekaheder    
(animasjon)
  Avkutta ikosaeder 60 90 32 Likebeint trekant
5.6.6
Deltoidalheksaeder
(eller trapesheksaeder)
   
(animasjon)
  Rombikosidodekaeder 60 120 62 Drake
3.4.5.4
Disdyakistriakontaeder
(eller heksakisikosaeder)
   
(animatsjon)
  Avkutta ikosidodekaeder 120 180 62 Irregulær trekant
4.6.10
Pentagonal heksekontaeder     
(anim.)(anim.)
  Sløv dodekaeder 60 150 92 Irregulært pentagon
3.3.3.3.5

Sjå òg

endre