Eit kuboktaeder er ein arkimedisk lekam med 8 trekanta og 6 kvadratiske sideflater, 12 hjørne og 24 kantar. Denne blir konstruert ved å kutte av alle hjørna i ein kube til dei møter kvarandre. Det same kan òg gjerast med eit oktaeder.

(animasjon)
Eit kuboktaeder bretta ut over ei todimensjonal flate.

Areal og volum

endre

Arealet A og volumet V til eit kuboktaeder med sidelengd a er:

 
 

Avkuttingssekvens

endre

Sjå òg

endre