Sámi dieđalaš áigečála

Sámi dieđalaš áigečála er eit vitskapleg tidsskrift som blir gjeve ut på samisk (alle artiklane har så langt vore på nordsamisk). Tidsskriftet blir gjeve ut av Senter for samiske studier ved UiT Noregs arktiske universitet og Samisk høgskole i Kautokeino, og blir i hovudsak finansiert av Noregs forskingsråd og vertsinstitusjonane. Frå og med 2010 er alle artiklane i tidsskriftet tilgjengelege i elektronisk form som open access.

Sámi dieđalaš áigečála  
Fagfelt Språkvitenskapelige fag (010), Tverrfaglig humanistisk forskning
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk Engelsk
Redigert av Solveig Joks
Om tidskriftet
Utgjevar Sámi Allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino og Romssa universitehta/Universitetet i Tromsø (Norge)
Publikasjonshistorie 1994 - til nå
Publiseringsnivå Vitenskapelig nivå 2
Bibliografisk indeksering
ISSN 0805-4312
ITAR-kode 1002533
Lenkjer

Redaksjonen består av Harald Gaski, Samisk høgskole, Berit Anne Bals Baal, Kristina Labba, UiT, Lill Tove Fredriksen, UiT og Mikkel Nils Sara, Samisk høgskole.[1]

Tidlegare redaktørar endre

Fotnotar endre

  1. Sámi dieđalaš áigečállaga doaimmahusgoddi (Heimeside for redaksjonen til SDÁ)

Bakgrunnsstoff endre