Sæbø

Wikimedia-fleirtydingsside

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.

Sæbø er eit norsk gardsnamn som er vanleg frå Ryfylke til Romsdalen. Namnet tyder truleg «sjøbøen» eller «sjøgarden». Sæbø kan altså vera ein gard eller del av ein gard som ligg ved sjøen. Namnet Sæbø vert òg nytta som etternamn.

Sæbø som stadnamn endre