Sørvest-England (engelsk South West England) er ein region i England. Han dekkjer området kalla the West Country og store delar av det historiske Wessex, men ikkje Hampshire.

Sørvest-England

Sørvest-England i England
Geografi
Status Region
Areal 23 829 km²
Demografi
Folketal
— Totalt
— Folketettleik

4 928 458
206,8 /km²
BIN per innbyggjarar £18 195 (4.)
Styre
Adm. senter Bristol / Plymouth
Nettstad

Då regionen vart oppretta bestod han av Avon, Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, Somerset og Wiltshire. Grevskapet Avon har sidan vorte oppløyst og fleire distrikt er overført frå eit grevskap til eit anna.

Sørvest-England utgjer ein valkrins for vala til Europaparlamentet. Frå og med valet i 2004 vart Gibraltar rekna med i regionen i denne samanhengen.

Statusen til Cornwall i regionen er noko omstridd. Sjølv om dei fleste reknar grevskapet som ein del av England, er det ein større minoritet som meiner at det bør reknast som ein eigen nasjon. Dei fleste av desse går ikkje inn for sjølvstende, men ønskjer å stå utanfor Sørvest-England og utgjere ein eigen region med ein grad av sjølvstyre.

Kjelder endre