Samlinga av Tyskland

Samlinga av Tyskland, eller Reichsgründung (grunnlegginga av riket) skjedde 18. januar 1871. Under riksgrunnlegginga vart det vedteke at fleire små statar skulle gå saman i det Tyske keisarriket, og at Preussen skulle ha ei leiande rolle i riket.

Proklamasjon av Wilhelm I til tysk keisar i Versailles den 18. januar 1871 av Anton von Werner
Ytterst til venstre på avsatsen (i svart) kronprinsen Frederik Willem (seinare Fredrik III), deretter far hans Wilhelm I og storhertug Fredrik I van Baden, som den første gav ein skål for keizer Wilhelm. I midten (med den kvite uniforma) Otto von Bismarck, til høgre for han Helmuth von Moltke.

Det tyske riket vart danna av m.a. desse statane:

Etter den fransk-tyske krigen, som vart vunne av Tyskland, vart Elsass-Lotharingen med i riket.