Sandsvær

tidlegare kommune i Buskerud fylke i Noreg

Sandsvær er eit tidlegare prestegjeld og ein tidlegare kommune i Buskerud. Sandsvær kommune vart oppretta i 1837 og delt i 1908 i to kommunar, Ytre Sandsvær og Øvre Sandsvær. Begge desse kommunane vart frå 1964 slegne saman med Kongsberg kommune til ei ny kommune. Sandsvær prestegjeld var delt fire sokn, høvesvis Efteløt, Komnes, Tuft og Hedenstad. Folketalet i 1950 var 5 291.

Labrofossen i Øvre Sandsvær
Foto: Mahlum

Kjelder endre

  • Norsk Allkunnebok. IX. bandet. 1960