September

den niande månaden i juliansk og gregoriansk kalender

September er den niande månaden i den julianske og gregorianske kalenderen og har 30 dagar. Opphavleg var september den sjuande månaden og har namn etter latin septem, som tyder ‘sju’.

Andre namn Endra

Årlege hendingar Endra

Anna Endra