Sindre er eit mannsnamn, frå det norrøne namnet Sindri, av verbet sindra, 'gneistre'.

Sindre har i Noreg namnedag 9. mars.

Bruken av namnet i Noreg Endra

Namnet Sindre var lite bruka i Noreg utanom Buskerud før det fekk ein voldsom popularitetsauke på slutten av 1980-åra, først i Hedmark og Møre og Romsdal, med ein poplaritetstopp like etter 1990.

Kjende namneberarar Endra

Sjå òg Endra

Kjelder Endra