Sjri (IAST śrī, devanagari श्री), ofte skrive sri, er eit ord frå sanskrit brukt som noko eller nokon ein vil visa respekt. Ordet er utbreidd i Sør- og Søraust-Asia. Ordet tyder gjerne noko slikt som 'spreier lys' eller 'spreier venleik'. Det blir brukt om fleire guddomar, men også om personar og stader. Det er også namnet på to ragaer innan klassisk indisk musikk.

Sjri skrive med singalesiske teikn.

På grunn av ulike uttalar og transkripsjonar kan ordet skrivast Sri, Shri, Shree, Sree, Seri, Siri og Si i ulike samanhengar. I nokre samanhengar kan ein repetera ordet ein eller to gonger for å uttrykka særleg stor respekt.

Den indonesiske gudinna Dewi Sri.

GudarEndra

Tittelen «sjri» kan brukast framfor namnet til dei fleste gudar. «Sjri Ram» er ei vanleg helsing blant mange hinduar. Hindugudinna Laksjmi er også kjend som Sjri Devi (devi tyder gudinne), Mahasjri ('Store Sjri') eller berre Sjri, det siste er også blitt bruk om Sarasvati. Innan tibetansk buddhisme er vernargudinna Palden Lhamo også kjend som Sjri Devi. Dewi Sri er namnet på ei gammal indonesisk ris- og grødegudinne.

 
Tempelport i Srirangam.

StadnamnEndra

Sjri i ulike variantar er brukt fleire stader. Dette er nokre døme:

Land

Byar og mindre område

PersonarEndra

«Sjri» er brukt om ei rekkje personar, særleg religiøse leiarar. Dette er eit utval:

Sjri (stava Sri, Shri, Shree osb.) kan vera førsteleddet i hinduiske namn, til dømes:

TingEndra

«Sjri» blir ofte brukt framfor namnet til ting ein reknar som heilage, som tempel og bøker:

MusikkEndra

Sjri er namnet på ein raga i nordindisk hindustanimusikk og i sørindisk karnatisk musikk. Ein finn også ordet i namnet på andre ragaer, som bagesjri, dhanasjri, malasjri osb.

KjelderEndra