Skjernøysundbrua

Skjernøysundsbrua stod ferdig bygd i 1964, men vegen fram var ikkje ferdig før i 1966. Brua bind saman Skjernøy med fastlandet i resten av Mandal kommune. Etter at brua kom, har folketalet nesten dobla seg på Skjernøy. Brua er smal, og det skjer ofte at bilar må rygga når dei møter andre bilar på brua.

Skjernøysundsbrua
Foto: Helge Haugland

Etter bygginga av Spangereidkanalen er odden på nordsida av Skjernøysund det sørlegaste fastlandspunktet i Noreg. Odden ligg der brua går over til Skjernøya, kring 4 kilometer søraust for Mandal sentrum.

BakgrunnsstoffEndra