Skjolden

Skjolden er ei bygd i Luster kommune i Sogn og Fjordane, ved botnen av Lustrafjorden, den inste armen av Sognefjorden. Bygda er ein kjend turiststad med hotell. Sognefjellsvegen (fylkesveg 55) kjem ned til fjorden ved Skjolden. Her munnar Mørkrisdalselva og Fortundalselva ut. Den største lengda til Sognefjorden, 205 km, er rekna frå Ytre Sula til Skjolden.

Hus i Skjolden

Namnet er bunden form av skjold.

KjelderEndra