Skolen for åndssvage børn

Skolen for åndssvage børn var den fyrste spesialskulen for born med lærevanskar i Noreg. Skulen opna på Vestheim i Oslo 1. mars 1877 etter at ein pleieheim hadde opna same stad i oktober 1877. Skulen var privat og vart driven av Johan Anton Lippestad og Hans Hansen i fellesskap, og han fekk statstilskot alt frå 1877. Frå april 1878 vart skulen delt i to. Hansen vart verande på Vestheim med Anstalten for aandelig abnorme Gutter medan Lippestad skipa Anstalten for aandelig abnorme Piger på Torshaug (sjå Torshov skole).

Skolen for åndssvage børn
Grunnlagd1877
Nedlagd1903
KommuneOslo

Skulen flytte i 1884 til ein ny bygning på Lindern ved Ullevål, og namnet vart då endra til Hansens Institutt for Åndssvake Gutter, Lindern. I 1896 gjekk Hansen av som styrar, og staten overtok. Det vart raskt klart at staten ville flytta skulen nordafjells for å dekkja behovet der, og i 1903 flytte dei attverande elevane, to lærarar og internatpersonalet til Røstad skole ved Levanger

Styrar etter at Hansen gav seg i 1896 var Jon Grue, og han vart med på flyttelasset og styrte Røstad skole til 1915.

KjelderEndra

  • Sølvberg, Lauritz: Johan Anton Lippestad og hans verk. Et bidrag til åndssvakeskolens historie i Norge gjennom 100 år. Oslo 1945.
  • Sigvald Løkeland: Statens spesialskoler 1825-1992[daud lenkje], konsept 1.11.2008, skolenettet.no