Språket abaza

nordvestkaukasisk språk

Abaza (også abazinsk, abazisk) er eit nordvestkaukasisk språk som er nært i slekt med abkhasisk. Totalt talar kring 50 000 menneske språket, knappe 40 000 i Russland og 10 000 utanfor landet, hovudsakleg i Tyrkia.[1]

Abaza
Klassifisering: Kaukasisk
 Nordvestkaukasisk
Bruk
Tala i: Russland, Tyrkia
Område: Karatsjajevo-Tsjerkessia
Abazatalande i alt: 47 880 (1995–2010)
Språkkodar
ISO 639-3: abq

Hovudutbreiingsområdet til språket er i Karatsjajevo-Tsjerkessia, der det blir skrive med kyrilliske bokstavar. I Tyrkia blir det skrive med latinske bokstavar.

Abaza er eit SOV-språk med ergativ setningsstruktur. Subjekt, direkte objekt og indirekte objekt blir markerte med verb-affiks i staden for kasus. Språket peiker seg ut gjennom sitt minimale vokalsystem med berre to vokalfonem, medan konsonantsystemet er svært omfattande, med 63 konsonantar.

KjelderEndra

  1. Johansen, Pål (20. mars 2017). «abaza». Store norske leksikon (på norsk).