Stefan-Boltzmann-konstanten

Stefan–Boltzmann-konstanten (òg kalla Stefan-konstanten), er ein fysisk konstant skriven med den greske bokstaven σ. Han er ein proporsjonalitetskonstant i Stefan-Boltzmann-lova: Den totale energien strålt ut per overflateareal frå ein svartlekam er proporsjonal til den termodynamiske temperaturen i fjerde potens.

Verdien til Stefan-Boltzmann-konstanten er gjeve i SI-einingar som[1]

.

I cgs-systemet er konstanten:

.

Med standard astronomiske einingar:

der M⊙ er solmassen.

Verdien til Stefan–Boltzmann-konstanten kan både reknast ut og finnast eksperimentelt. Han kan skrivast med hjelp av boltzmannkonstanten som:

der:

er boltzmannkonstanten
er planck-konstanten;
er den reduserte planckkonstanten.
er lysfarten i vakuum.

CODATA har anbefalt ein verdi som er utrekna frå den målte verdien av gasskonstanten:

der:

er den universelle gasskonstanten;
er avogadrokonstanten;
er rydbergkonstanten;
er «den relative atommassen» til eit elektron;
er den molare massekonstanten (1 g/mol per definisjon);
er finstrukturkonstanten.

Ein tilknytt konstant er strålingskonstanten a som er gjeven som:[2]

.

Kjelder endre