Stråholmen er ei lita øy utanfor kysten av Kragerø og Bamble i Vestfold og Telemark. Øya er om lag 1,5 km lang og 1 km på det breiaste, og ligg om lag 2 km nord for Jomfruland. Stråholmen vender ut mot Skagerrak i aust og gjev vern mot havet på innsida.

Historie og busetnadEndra

Midt på øya ligg ein liten busetnad som i dag består av hytter, som vert nytta om sommaren. Busetnaden på Stråholmen var opphavleg oppretta under seglskipstida og som ein stad der ein lett kunne sjå skips om kom inn frå havet. Seint på 1900-talet hadde ikkje busetnaden lenger noko økonomisk funksjon, bortsett frå spreidd jordbruksaktivitet.

Bygg og naturEndra

På nordsida av øya ligg ei godt verna hamn og ei strand, som ofte vert nytta av dei lokale innbyggjarane og turistar. Hamna kan ein nå med båtsamband frå Kragerø, Valle (i Bamble) eller Langesund.

Stråholmen har mange planter og tre som er ganske uvanlege for området. Desse vart truleg importert og hamna på jorda under seglskipstida.

Koordinatar: 58°54′N 9°39′E