Stråleterapi

behandling med ioniserande stråling
(Omdirigert frå Strålebehandling)

Stråleterapi er behandling av sjukelege tilstandar med stråling. Særleg brukt om ioniserande stråling mot kreft, (frå til dømes radium, radioaktivt kobolt, fosfor eller jod) og røntgenstråling.

Eit døme på stråleterapi utan ioniserande stråler, er behandling av gulsott (ikterus) hos nyfødde med lys.

BakgrunnsstoffEndra