Syrisk kristendom

Syrisk kristendom er ei retning innan kristendommen som følgjer kristne tradisjonar frå Syria. Mange av dei bruker gammalsyrisk som liturgispråk.

Den syriske kristendommen er hovudsakleg utbreidd i Midtausten og i den indiske delstaten Kerala. Syrisk kristendom er rekna som ein del av austleg kristendom, og er delt inn i to hovudgrupper: Ei vestleg som følgjer antiokensk ritus og ei austleg som følgjer kaldeisk ritus.

Kyrkjer innan syrisk kristendomEndra