Syvert Tobiassen Messel (22. juli 18973. juli 1978) var ein gardbrukar og politikar frå Oddernes i Vest-Agder.

Syvert Messel
Fødd22. juli 1897
Død3. juli 1978
Statsborgar avNoreg
PartiVenstre
Yrkepolitikar

Far hans var gardbrukar, men døydde i ung alder. Sjølv gjekk Messel i tida 1912-17 både amtsskole, middelskole og underoffiserskule. Frå 1918 dreiv han farsgarden heil fram til 1964. Jamsides gjorde han militær karriere, steig frå fenrik i 1930 til kaptein i 1947. Åra 1933-40 var han kvartermeister for Garden ved IR 7, medan han 1941-67 var likningssjef i Oddernes herad.

Messel var Venstre-mann og hadde plass i kommunestyret i Oddernes frå 1931 til -64, med unnatak for 1952-55. Han var varaordførar 1934-45 og ordførar 1945-51 og 1958-64. Etter at Oddernes vart slått saman med Kristiansand frå 1965, var han med i Kristiansand bystyre til 1971. Messelt var formann i fylkestinget i Vest-Agder i 1947-49 og i perioden 1958-63. Ei tid var han òg medlem i fylkesskulestyret for Vest-Agder. Stortingsbolken 1950-53 representerte han Venstre på Stortinget, heile fireårsbolken var han medlem i Protokollkomiteen.

KjelderEndra