Tømmersakser utstilt på Norsk skogmuseumElverum.

Tømmersaks eller tømmerklype er ein skogsreiskap som vert nytta for å handsama tømmer i samband med borking, lasting på stutting og for å dra og lyfta tømmeret på lunningsplassar. Tømmersaksa vart oppfunnen av Nell Gravlie frå Sand i Nord-Odal.

GalleriEndra