Talet elleve (11) er det femte primtalet og det einaste primtalet mellom 7 og 13. I heiltalsrekkja kjem det etter talet ti og før talet tolv.

← 10                    11                    12 →
GrunntalElleve
RekkjetalEllevte
FaktoriseringPrimtal
PrimtalFemte
Divisorar1, 11
I ulike talsystem
RomartalXI
Binært10112
Oktalt138
DuodesimaltB12
HeksadesimaltB16

Ordenstalet som svarar til talet elleve, er ellevte (11.).