10 (ti) er eit naturleg tal som følgjer talet ni og blir etterfølgd av 11.

←                     10                    11 →
Grunntalti
Rekkjetaltiande
Faktorisering2 · 5
Divisorar1, 2, 5, 10
I ulike talsystem
RomartalX
Binært10102
Oktalt128
DuodesimaltA12
HeksadesimaltA16

Det er eit triangulært tal sidan 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Det desimale talsystemet, eller titalssystemet, byggjer på titalet, og er det folk flest bruker i daglegdags rekning. Alle heiltal i dette systemet kan bli ganga med ti ved å leggja til ein null. Ein reknar med at dette talsystemet er blitt så utbreitt av di menneske har ti fingrar.

I SI-systemet tyder prefikset deka- (frå gresk) ti, medan desi- (frå latin) tyder tidels.