Talet femten (15) er eit samansett tal: 15 = 3·5. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 14 og før talet 16.

← 14                    15                    16 →
GrunntalFemten
RekkjetalFemtande
Faktorisering3 · 5
Divisorar1, 3, 5, 15
I ulike talsystem
RomartalXV
Binært11112
Oktalt178
Duodesimalt1312
HeksadesimaltF16

Ordenstalet som svarar til talet femten, er femtande (15.).